Măsuri de supraveghere a conturilor bancare, propuse de Ministerul Finanțelor


Ministerul Finanțelor a publicat pe 3 decembrie 2014 (legătură externă), o propunere de Ordonanță de Urgență care propune trecerea de la actualul regim, când solicitarea ANAF către banci se face punctual, pentru fiecare persoană în parte, la o acțiune de supraveghere generalizată a tuturor persoanelor cu un cont, prin realizarea unei baze de date proprii a ANAF – actualizată lunar, în mod automat de către bănci.

„(4) Instituţiile de credit au obligaţia să transmită lunar, în mod automat, organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea. Procedura de transmitere a informaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

Asociația pentru Tehnologie și Internet, împreună cu alte 6 organizații non-guvernamentale au trimis o opinie detaliată către Ministerul Finanțelor în care explică de ce o astfel de măsură ar încălca dreptul la viață privată, bazându-se pe jurisprudența Curții Constituționale, a Curții Europene pentru Drepturile Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

  • măsura este o modalitate de supraveghere în masă și răstoarnă principiul prezumției de nevinovăție. Astfel, toate persoanele se transformă în suspecți, sunt monitorizate și supravegheate pentru prinderea unora, or aceasta nu îndeplinește criteriul apărării efective a dreptului la protecția vieții private;
  • măsurile ar trebui să definească un număr limitat de persoane juridice de drept public care să aibă acces la aceste date și să precizeze în ce condiții vor fi stocate și prelucrate;
  • analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene subliniază un anumit număr de factori care sunt folosiți pentru a se asigura că ingerința nu merge „mai departe decât este necesar pentru a îndeplini obiectivul legitim urmărit”;
  • lipsa elementelor operaționale, aspect care duce la incertitudine și nesiguranță cu privire la modalitatea în care datele vor fi stocate și accesate și pe ce perioadă, cine are dreptul de a accesa aceste date și în ce condiții, dacă există o bază de date centralizată cu aceste informații și care sunt măsurile de siguranță;
  • în temeiul art. 6 alin. 7 al Legii 52/2003 am solicitat să se organizeze o întâlnire în care să se dezbată public acestă modificare a articolului 54 din Codul de procedură fiscală.

Sursa articolului


« Pagina anterioară

Supravegherea din nou în prim plan - Sistemul Informatic Integrat de Evidență a Turiștilor | Mai mult...

Despre supraveghere : Monica Macovei | Mai mult...

CCR : Legea securității cibernetice este neconstituțională | Mai mult...

Atentatul din Paris pretext pentru supraveghere în România | Mai mult...

Legea securității cibernetice atacată la CCR de către liberali | Mai mult...

Declarația unui senator cu privire la legea securității cibernetice : Nimeni nu a știut ce votează | Mai mult...

Legea securității cibernetice a fost votată de Senatul României | Mai mult...


© 2013 - 2015 gnuvideo.ro | Găzduit de Fundația Ceata | Planul sitului | Susținere